Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN ‘’İÇTİHAT METNİ’’ NİTELİĞİNDE KARARI! SANIK HAKKINDA KESİN VE İNANDIRICI DELİLLER OLMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEZ! GEBZE CEZA AVUKATI NESİBE BARAN          Ceza hukuku suç ve ceza...
Kocanın Hitap Şekli

Kocanın Hitap Şekli

T.C.Yargıtay2. Hukuk Dairesi Esas No:2014/15210Karar No:2014/25928K. Tarihi: MAHKEMESİ :Diyarbakır 2. Aile MahkemesiTARİHİ :06.05.2014NUMARASI :Esas no:2012/507 Karar no:2014/338Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...
Dedektiflik Delili

Dedektiflik Delili

T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİESAS NO: 2018/1268  KARAR NO:2019/3978TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I DAVA TÜRÜ              : BoşanmaTEMYİZ EDEN         ...